Gudrun - en storm 2005


Vittaryd en vecka efter stormen
Gudrun 001.jpg
Vittaryd Vägen mot Lagan januari 2005
Gudrun 002.jpg
Vägen är uppröjd
Gudrun 003.jpg
Knäckta träd (januari 2005)
Gudrun 004.jpg
Huller om buller
Gudrun 005.jpg
Vägvisaren vid Sara-Gretes blåste ner
Gudrun 006.jpg
Ingen kommer här fram....
Gudrun 007.jpg
Markledning
Gudrun 008.jpg
Provisorisk lagning av telefonkabel (mars 2005)
Gudrun 009.jpg
Här hänger träden
Gudrun 010.jpg
Rotvälta vid rotvälta...
Gudrun 011.jpg
Alla träd är borta::
Gudrun 012.jpg
Vittaryd vid Ljungvilla (mars 2005)
Gudrun 013.jpg
Toppad
Gudrun 014.jpg
Vittaryd Ljungvilla mars 2005
Gudrun 015.jpg
Fällan har slagit igen (mars 2005)
Gudrun 016.jpg
Vittaryd mars 2005
Gudrun 017.jpg
Vägen mot Feringe mars 2005
Gudrun 018.jpg
Avskalad
Gudrun 019.jpg
Här tog visst ledningen slut....
Gudrun 020.jpg
Gudrun 021.jpg
Gudrun 022.jpg
Träden hänger över ledningarna (mars 2005)
Gudrun 023.jpg
Vägen är blockerad
Gudrun 024.jpg
Gudrun 025.jpg
Vad som är kvar
Gudrun 026.jpg
En grantopp
Gudrun 027.jpg
De här asparna föll som furor
Gudrun 028.jpg
Träden knäcktes som tändstickor (mars 2005)
Gudrun 029.jpg
Den täta skogen blev ett öppet landskap (mars 2005)
Gudrun 030.jpg
Vart tog skogen vägen?
Gudrun 031.jpg
Här drog stormen fram
Gudrun 032.jpg
Gudrun 033.jpg
Gudrun 034.jpg
Renblåst is skogen
Gudrun 035.jpg
Uppröjningen har börjat (mars 2005)
Gudrun 036.jpg
Träden knäcktes som tändstickor
Gudrun 037.jpg
Träden ligger huller om buller (mars 2005)
Gudrun 038.jpg
Vittaryd vid Ljungvilla (juli 2005)
Gudrun 039.jpg
Virkestrave
Gudrun 040.jpg
Skogen har glesnat (juli 2005)
Gudrun 041.jpg
Byholma virkeslager (juli 2005)
Gudrun 042.jpg
Byholma virkeslager, en ny turistattraktion (juli 2005)
Gudrun 043.jpg
Rotvälta
Gudrun 044.jpg
Träden hänger på ledningarna (juli 2005)
Gudrun 045.jpg
Provisorisk lagning juli 2005
Gudrun 046.jpg
Gudrun 047.jpg
Vittaryd vid Ljungvilla (januari 2006)
Gudrun 048.jpg
Rishögar kvar i skogen maj 2006
Gudrun 049.jpg
När skogsarbetarna åkt hem
Gudrun 050.jpg
I skogsmaskinernas spår (maj 2006)
Gudrun 051.jpg
Vittaryd Kråkerör
Gudrun 052.jpg
Uppröjt och klart..... (maj 2006)
Gudrun 053.jpg
Rotvältan står kvar i maj 2006
Gudrun 054.jpg
Telefonledning på marken (maj 2006)
Gudrun 055.jpg
Telefonledningarna ligger fortfarande på marken (maj 2006)
Gudrun 056.jpg
Här har skogen klarat sig
Gudrun 057.jpg
Vittaryd vid Ljungvilla (juli 2006)
Gudrun 058.jpg
Ny skog på väg upp (juli 2006)
Gudrun 059.jpg
Ljungvilla Vittaryd maj 2007
Gudrun 060.jpg
Ljungvilla Vittaryd i juli 2007
Gudrun 061.jpg
Virkeslager juli 2008
Gudrun 062.jpg
Stormsäker transformatorstation
Gudrun 063.jpg
Ljungvilla Vittaryd juni 2008
Gudrun 064.jpg
Ljungvilla Vittaryd juni 2009
Gudrun 065.jpg
Björksly Ljungvilla januari 2010
Gudrun 066.jpg
Juli 2010
Gudrun 067.jpg
Virkeslagret är tömt
Gudrun 068.jpg
Ljungvilla december 2010
Gudrun 069.jpg
Björkarna är manshöga juli 2011
Gudrun 070.jpg
Första röjningen december 2011
Gudrun 071.jpg
Januari 2013 Ljungvilla
Gudrun 072.jpg
Juli 2015 10 år efter stormen Ljungvilla
Gudrun 073.JPG

Tillbaka