[:sv]Sekretesspolicy Speedometer[:en]Privacy policy Speedometer[:]

[:sv]

Datalagring

Ingen data sparas på din mobil eller delas med någon.

Plats

Appen använder GPS för att beräkna din hastighet och riktning. Ingen plastinformation sparas eller delas med någon part.

Reklam

Du har betalt för den här appen. Därför finns ingen reklam[:en]

Data storage and sharing

No data is stored on your device or shared with any part.

Location

The app uses GPS function for calculation of speed and direction. The app does not share any location data.

Ads

As you have paid for this app, there are no ads in the app.[:]