[:sv]Vanliga frågor Luxmeter[:en]FAQ Lux Meter[:]

[:sv]Om du inte får svar på dina frågor på denna sida, skicka e-post här.

F: Hur fungerar luxmetern?

S: De flesta smarta mobiler har en inbyggd givare för ljus. För att kunna använda den behövs en app. Luxmeter-appen får signalen från givaren och visar värdet på skärmen. Värdet är inte kalibrerat utan beror på mobilens noggrannhet. Detta är fullt tillräckligt för de flesta användningar.
För att använda luxmetern, rikta givaren, som oftast är placerad ovanför skärmen, mot ljuskällan. För att låsa avläsningen, tryck på knappen, som då blir vit. För att starta mätningen, tryck på knappen igen. Den blir då grön.

F:

S:[:en]If you don’t get an answer for your question on this page, please send an e-mail here.

Q: How does the lux meter work?

A: Most smartphones have a built-in light sensor. To be able to use that you need an app. The lux meter app gets the signal from the sensor and displays the reading on the screen. The reading is not calibrated, but relies on the accuracy of the device. This is sufficient for most applications.
To use the luxmeter, direct the sensor, which normally is placed above the screen, towards the light source. If you want to freeze the reading press the button, which then turns white. To start the reading, press the button again. It then turns green.

Q:

A:[:]