Min släktforskning

Jag har ägnat mig åt att forska efter mina förfäder, som nästan alla kommer från Kronobergs och Jönköpings län i Småland. De är väldigt koncentrerade till Finnveden (Sunnerbo, Östbo och Västbo härader). Dessa socknar kommer de ifrån:

Kronobergs länJönköpings länÖvriga län
AngelstadBolmsöKatarina, Stockholm (A)
BergaBredarydKlockrike (E)
DörarpDannäsLönsås (E)
KånnaForshedaSkedevi (E)
MistelåsGällarydSt Olai, Norrköping (E)
RyssbyHagshult
SlätthögHånger
TutarydKulltorp
VittarydKärda
Rydaholm
Tannåker
Torskinge
Voxtorp
Värnamo

Mina förfäder och förmödrar

Mina anor kan du titta på här. Först kommer du till en anlista med alla mina anor, som du kan klicka på. Då kommer du till en ansedel och får veta mer om dem. Du kan också hoppa mellan anorna. Om du påträffar några personer som du själv har forskat kring kan du kontakta mig på e-post här