Släktforskning i Norrköping stad

Här har jag samlat mina erfarenheter av släktforskning i Norrköping stad.

Församlingar

Norrköping stad tillhörde före 1885 St Olai (St Olof) församling som var en territoriell församling.

Hedvig (Tyska församlingen) var en församling för tyska invånare i Norrköping. Den bildades på 1600-talet. I början av 1800-talet kom även svenska personer att bokföras i Hedvig. Blev 1885 territoriell genom uppdelning av St Olai.

Vid flyttning inom församlingen ändrades oftast inte uppgifterna i husförhörslängden, utan en notering gjordes i vänstermarginalen om vart familjen tagit vägen.

En mosaisk (judisk) församling fanns från 1784.

År 1885 bildades tre territoriella församlingar genom utbrytning ur St Olai:

  • St Olai omfattade Bergs och Dalkvarteren samt Strandkvarteret söder om Hospitalsgatan.
  • Hedvig omfattade resterande del av Strandkvarteret samt Nordankvarteret öster om Karl Johans torg.
  • Norra (Matteus) omfattade resterande del av Nordankvarteret.

St Johannes församling var landsbygdsförsamling. 1918 införlivades församlingen med Norrköping stad.

Borg församling införlivades med Norrköping stad 1936.

Kvartersindelning

Staden indelades i 4 kvarter: Strand (söder om ån), Dals (i sydöst), Bergs (i sydväst) och Norra (norr om ån). Dessa var i sin tur indelade i brandmästarskap. Det som vanligen benämns kvarter kallas i Norrköping för kvadrater. Det finns en karta som visar kvartersnamnen år 1858 och är användbar för att lokalisera adresserna. Denna och andra kartor finns på Norrköpings stads webplats (https://www.norrkoping.se/kultur-och-fritid/bibliotek-och-arkiv/stadsarkiv/kartor.html).

År 1822 och 1826 drabbades Norrköping av stora bränder, som gjorde tusentals invånare hemlösa. Mer finns att läsa norrkopingsprojekt’s blog (https://norrkopingprojekt.wordpress.com/historia/norrkoping-brinner/1822-och-1826-sodra-och-norra-branden/)